Saugi ir supratinga bendruomenė

Mokykla rūpinasi vaikų ir darbuotojų emocine gerove. Organizuojamos patyčių prevencijos programos, informaciniai seminarai, paskaitos.