Tęstinumas ir ateities augimo vizija

2018–2019 mokslo metais veikia 1–4 klasės. Nuo 2019 m. rudens įsteigiami vyresniųjų klasių komplektai.