Idėja Rokiškiui – nauja šiuolaikinė mokykla

Šių metų rugsėjo mėnesį, planuojama, jog Rokiškyje duris atvers nauja, šiuolaikinė mokykla. Jos steigėjai šiemet planuoja įsteigti keturias pradines klases, kuriose mokysis po 10-15 mokinių. Ateities vizijoje – mokyklos augimas. Taip pat, Rokiškio šiuolaikinė mokykla išsiskirs laisvu požiūriu į pamokos struktūrą, dideliu dėmesiu matematikos, informacinių technologijų ir užsienio kalbos ugdymui, pozityvios ir bendradarbiaujančios bendruomenės kūrimui. Priėmimo į mokyklą procesą planuojama pradėti vasaros viduryje.

Mokyklos idėjos autorė Ieva Kilienė teigia rajono mokyklose pastebinti „įsivešėjusius stereotipus, kaip reikia mokyti ir mokytis, kurie stabdo pokyčius. Taip pat trūksta kūrybiško ir inovatyvaus požiūrio į mokymosi procesą ir mokinį, kaip žinias priimantį, savarankišką asmenį, gebantį diskutuoti, kelti probleminius klausimus ir ieškoti originalių problemų sprendimo būdų“. Matematikos ir informatikos didaktikos magistrantūros studijas Vilniaus Universitete baigusi specialistė teigia, jog naujos mokyklos tikslas bus „aktyviai spręsti visas prieš tai išvardintas problemas ir auginti ne mintinai skaičiuoti mokančias mašinas, o ateities kūrėjus“.

Šių metų pavasarį pasirodęs Lietuvos mokyklų reitingas, privertė sunerimti didžiąją dalį šalies gyventojų, ypač mokyklinio amžiaus vaikus auginančius tėvus. Reitingas rodo, jog mokyklose drastiškai blogėja tiksliųjų mokslų rezultatai bei mokinių gebėjimas problemiškai, kūrybiškai mąstyti. Priemonių imtis reikia čia ir dabar, todėl didelis dėmesys naujojoje mokykloje bus skiriamas kompetentingų pedagogų pritraukimui ir kokybiškų, šiuolaikiškų pamokų organizavimui. Pamokas pradinukams ves mokytojai dalykininkai, taip suteikiant mokiniams galimybes į mokomą dalyką įsigilinti iš esmės. Didelis dėmesys bus skiriamas skaitymo, teksto suvokimo ir analizės įgūdžiams lavinti. Taip pat įvedama naujiena – anglų kalba ir informacinės technologijos bus mokomos jau nuo pirmos klasės.

Nepaisant to, kad mokykloje mokinys bus mokomas vadovaujantis kitokiu požiūriu, vykdant ugdymo procesą bus laikomasi bendrųjų programų – mokinys baigęs 4 klases įgis pradinį išsilavinimą ir galės toliau mokytis bet kurioje Lietuvos mokykloje arba toliau tęsti mokslus toje pačioje.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad namų darbai pradinukams nėra naudingi – formuoja neigiamą požiūrį į mokyklą, iškreipia atsakomybės jausmą, todėl pradinėse klasėse laikysimės nuostatos, kad namų darbai neužduodami. Bet skatinama, kad tėvai skaitytų vaikams ir rūpintųsi, kad vaikai skaitytų, bei kartu diskutuotų apie mokykloje nagrinėjamas temas. Nėra namų darbų todėl vaikai nesinešios vadovėlių į namus. Mokytojas, taip pat turės daugiau laisvės kūrybiškumui – galės savarankiškai rinktis pamokos trukmę bei mokymo priemones, atsižvelgdamas į vaikų įsitraukimo bei gabumų lygį.

„Tikiu, jog ši mokykla atneš pridėtinę vertę ne tik rajono mokiniams, tėvams, bet ir didins rajono žinomumą nacionaliniu mastu. Jei rajone ranka rankon darbuosis švietimo iniciatyvos ir verslo objektai bei investicijas pritraukiančios iniciatyvos, tikiu, jog rajonas taps patrauklesnis jaunoms šeimoms. Jos dažniau apsvarstys galimybę grįžti gyventi į Rokiškį. Ir svarbiausia, rajono mokiniai turės galimybę rinktis šiuolaikišką, mokyklą ir atskleisti savo gabumus bei ugdyti asmenybę.“ – teigia Rokiškio šiuolaikinės mokyklos steigimo idėjos iniciatorė Ieva Kilienė.

Rokiškio šiuolaikinės mokyklos idėja. Faktai:

Mokyklos išskirtinumas:

  • Nedidelės klasės (iki 15 moksleivių), tai reiškia daugiau individualaus dėmesio kiekvienam mokiniui. Šiuo metu, įprastai mokinių skaičius klasėse artėja prie 30 mokinių.
  • Kitoks požiūris į mokinį – mokinys – ugdymo proceso centras. Vietoj įprasto mokymo metodo, kai mokytojas dėsto pamokos medžiagą renkamiesi aktyvūs metodai tokie, kaip patirtinis mokymasis. Mokinys skatinamas mokytis žaidžiant, tyrinėjant. Ugdymo procesas vyksta projektų principu, kuomet į pamoką integruojamos skirtingos disciplinos. Bendrųjų programų teorija nagrinėjama per vaikams aktualias, įdomias temas, naudojami realaus pasaulio pavyzdžiai ir atvejų analizės;
  • Didesnis dėmesys nei įprasta skiriamas matematikai, informatikai, anglų kalbai mokyti. Visus šiuos dalykus dėsto mokytojai dalykininkai, anglų kalba ir informacinės technologijos mokomos nuo pirmos klasės. Ugdomi įvairūs gebėjimai, todėl su mokiniais dirba menų (dailės, muzikos, teatro, judesio) specialistai.
  • Pradinėse klasėse nėra pažymių, atsisakoma centralizuotų žinių tikrinimo testų, kontrolinių darbų. Mokinys atsiskaito temą tuomet, kai ją supranta, įsisaviną. Mokytojo pareiga išmokyti. Kiekvienam mokiniui skiriama tiek laiko ir dėmesio, kiek jam reikia.

Mokykloje ne mažiau nei ugdymas bus svarbi socialinė aplinka:

  • Vienas mokyklos uždavinių – visiška netolerancija patyčioms bei vaiko emocinio intelekto ir empatijos ugdymas, visa mokyklos bendruomenė dalyvaus socialinėse programose skirtose šioms problemoms spręsti;
  • Bus nuolat organizuojami susitikimai su įvairių tautybių, socialinių sluoksnių žmonėmis, paskaitos, kūrybiniai užsiėmimai, išvykos.

Mokyklos bendruomenės formavimas:

  • Motyvuoti ir kompetentingi pedagogai;
  • Renginiai ir paskaitos tėvams;
  • Išvykos, žygiai visai mokyklos bendruomenei (mokiniai, mokytojai, administracija, tėvai);
  • Mokyklos, kaip supratingos ir tvariais ryšiais susietos bendruomenės formavimas.

Mokinio mokestis: 100 Eur mėnesinis mokestis (10 mokėjimų į metus) arba 85 Eur mėnesiui (12 mokėjimų į metus). Galimos nuolaidos mokinių tėvams, kurie prisideda prie mokyklos infrastruktūros bei buities kūrimo – buhalterijos tvarkymas, rėmėjų paieška, švenčių organizavimas ir pan. Į mėnesinį mokinio mokestį jau įskaičiuotos mokymosi priemonės, todėl mokinių tėvams papildomai jų įsigyti nereikės. Į mėnesinį mokestį neįeina maitinimo paslaugų kaštai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *