Bendruomenė

Motyvuoti, kompetentingi pedagogai ir aktyvi tėvų bei mokinių bendruomenė. Supratingos ir tvariais ryšiais susietos bendruomenės formavimas.