Dažniausiai užduodami klausimai

Rokiškio šiuolaikinės mokyklos įstatai


  • Laikomasi bendrųjų ugdymo programų.
  • Mokomieji dalykai tarpusavyje integruojami pagal temas. Pavyzdžiui, anglų kalbos pamokoje programuojama „Scratch“ programine kalba ir taip įsisavinami nauji kalbos žodžiai. Robotams anglų kalba formuluojamos paprastos algoritminės užduotys.
  • Kiekvieną mėnesį pasirenkama nagrinėjama tema, kuria remiantis analizuojamos ir tiriamos visos disciplinos, pavyzdžiui, tai gali būti emocijos, kelionės, verslumas ir pan.
  • Dėmesys skaitymo, teksto suvokimo ir analizės įgūdžių lavinimui.
  • Nėra griežto pamokų laiko, tačiau yra nustatyta preliminari veiklų pradžia ir pabaiga.
  • Pradinėse klasėse neužduodama namų darbų. Vaikai į namus nesinešioja vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių. Nėra privalomų vadovėlių, mokytojas pats renkasi, ar mokyti su vadovėliu (ir kokiu), ar be jo.
  • Pradinėse klasėse atsisakoma centralizuotų žinių tikrinimo testų, kontrolinių darbų. Mokinys atsiskaito už temą tuomet, kai ją supranta, įsisavina. Vertinama asmeninė pažanga.

Ugdymo erdvių planas

Asmenybės ugdymo klasė

Paskirtis: organizuojamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo pamokos. Įrengta skaitymo erdvė.

 

Tiksliųjų mokslų klasė

Paskirtis:  organizuojamos matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos pamokos, projektiniai darbai. Klasėje gausu informacinių priemonių. Vaikai mokosi jomis naudotis, ugdo technologinį mąstymą.

 

Muzikos studija

Paskirtis: organizuojamos muzikos pamokos, kiti muzikiniai projektai. Mokomasi apie įvairių kultūrų instrumentus, sukuriama galimybė juos išbandyti.

 

Dailės studija

Paskirtis: organizuojamos dailės pamokos. Erdvė taip pat naudojama kaip atvira dailės studija, į kurią vaikai gali laisvai patekti esant mokytojui. Čia vaikai gali atlikti įvairius meninius projektus, išreikšti savo meninius pojūčius.

 

Bendrosios patalpos ir lauko zona

Paskirtis: mokinių sporto ir laisvalaikio erdvės. Bendrose patalpose bus įrengtos atviros bibliotekos, kūrybinių žaidimų ir aktyvaus laisvalaikio zona. Lauke planuojama įrengti lauko klases, pojūčių takus, darželį, kurį prižiūrės patys vaikai.